فرهنگی

علمی

زگیل تناسلی

به این ضایعه‌ که مثل گل کلم روی پوست یک خانم جوان رشد کرده نگاه کنید. این یک زگیل تناسلی است. اگر فکر می‌کنید که چنین عارضه‌ای فقط برای آدم‌های بی‌بند و بار رخ می‌دهد، مطلب زیر را بخوانید!
ادامه مطلب ...

اجتماعی

حذف صفرها از پول ملی: کره‌ی شمالی

حذف صفرها از پول ملی، برای چندمین بار در سال ۲۰۰۹ در کره‌ی شمالی انجام شد، با این تفاوت که هر کسی حق داشت فقط ۱۰۰ هزار وون، معادل ۴۰ دلار(!) اسکناس را تعویض کند و در ازای آن هزار وون جدید دریافت کند.
ادامه مطلب ...