مرور برچسب

ویروس پاپیلومای انسانی

زگیل تناسلی

به این ضایعه‌ که مثل گل کلم روی پوست یک خانم جوان رشد کرده نگاه کنید. این یک زگیل تناسلی است. اگر فکر می‌کنید که چنین عارضه‌ای فقط برای آدم‌های بی‌بند و بار رخ می‌دهد، مطلب زیر را بخوانید!