مرور برچسب

روان‌پریشی

من جادوگرم!

من توی شهر بالابا به دنیا اومدم. پدرم پیامبر بود. وقتی پنج سالم بود مریض شدم و مُردم. بردنم قبرستون، خاکم کردن. نصف‌شب یه جادوگر اومد بالای سرم نشست. کتابش رو باز کرد و طلسم خوند. همون لحظه توی بیمارستان امام‌ حسین تهران دوباره متولد شدم.…