مرور برچسب

خطای شنیداری

اثر مک‌گرک

آیا حس بینایی می‌تواند بر درک صدا اثر بگذارد؟ آیا ممکن است با دیدن تصاویر مختلف، یک صدا را به شکل‌های گوناگونی شنید؟ راجع به اثر مک‌گرک بخوانید.

یانی یا لورل؟

دوشنبه‌ی گذشته، یک کاربر توییتر ویدئوی مشابهی را توییت کرد و از مخاطبان خواست تا بگویند چه می‌شنوند. «یِنی» یا «لورِل»؟ اگر کنجکاوید بدانید که چرا بعضی افراد این صدا را به شکلی متفاوت می‌شنوند، این مطلب را بخوانید.