آرشیو ماهانه

فوریه 2018

چرا رومی‌های باستان این‌قدر اندام تناسلی مردانه می‌کشیدند؟

نوجوان‌هایی که پنهانی تصویری می‌کشند و به آن می‌خندند، بناهایی که به شکل اندام جنسی مردانه ساخته شده‌اند و جمع‌آوری بزرگترین کلکسیون اندام‌های تناسلی پستانداران نر در کشور ایسلند، همه گواه بر این است که انسان‌ها به شکل اندام جنسی مردانه…

چرا نباید خودسرانه آنتی‌بیوتیک مصرف کنیم؟

شاید اگر از ما راجع به روش‌هایی بپرسند که با آن می‌توان میلیون‌ها فرد را در سراسر جهان کشت، جواب‌های زیادی به ذهن‌مان برسد، اما بعید است به یکی از محتمل‌ترین جواب‌ها، یعنی «مقاومت به آنتی‌بیوتیک» فکر کنیم.