فرهنگی

علمی

اجتماعی

هانس باهوش: اسبی که آلمانی می‌فهمید و حساب بلد بود!

در اوایل قرن بیستم، یک اسب آلمانی با نام «هانس باهوش» شهرت بسیاری پیدا کرد. این اسب نه تنها آلمانی می‌فهمید بلکه در ریاضیات هم دست داشت. وقتی از او می‌پرسیدند: «هانس، چهار ضرب در سه چند می‌شود؟»، دوازده بار پای خود را بر زمین می‌کوبید. وقتی به او متنی را نشان می‌دادند که روی آن نوشته شده بود «بیست منهای یازده چند می‌شود؟» ۹ بار سم‌هایش را به زمین…
بیشتر بخوانید...

همراه من باشید