فرهنگی

راه آسان ترک سیگار

برای ترک سیگار راه‌های مختلفی را پیشنهاد می‌کنند: برچسب نیکوتین، آدامس‌های ترک سیگار، استفاده از داروهای مختلف، تقویت اراده و... اکثر این روش‌ها کارساز نیستند و فرد پس از مدتی دوباره به سیگار کشیدن روی می‌آورد. اگر مایلید که با یکی از راه‌های آسان ترک سیگار آشنا شوید، مطلب زیر را بخوانید.
بیشتر بخوانید...

علمی

اجتماعی

همراه من باشید